Сравнителна характеристика между различните видове слънчеви колектори

Сравнителна характеристика между различните видове слънчеви колектори

Преди да се запознаем с основните видове слънчеви колектори нека да обясним защо усвояването слънчевата енергия е толкова важно за напредъка на човечеството. Светът е изправен пред непрекъснато увеличаващи се енергийни нужди и оскъдни ресурси на земята като нефт, въглища и газ. Икономическите обстоятелства налагат намирането на алтернатива, която да замести тези не възобновяеми източници на енергия с възобновяеми такива. Алтернативите които се разработват в момента са слънце, вятър и вода. Най практичната и подходяща за отделните домакинства е слънчевата енергия. Посредством слънчеви колектори и фотоволтаични клетки всяко домакинство може да си набавя електрическа и топлинна енергия директно от слънцето.

В България най-разпространени са слънчевите колектори за топлоенергия, които могат да осигуряват както топла вода за директна консумация, така и за отопление. В момента на пазара има два основни вида колектори:

Колектори с Heat Pipe технология – това е нова технология, която е изключително ефективна и рентабилна. Енергийните загуби тук са сведени до минимум, а системата е ефективна дори и през зимните месеци стига да има достатъчно слънчеви часове. Колектора е изграден от вакуумни тръби, които съдържат вода, която се нагрява от слънцето. След това нагрятата водя посредством помпа се изпомпва и тръбите на колектора се запълват с хладна вода, която следва да бъде затоплена. Така този цикъл се повтаря докато температурата в резервоара ни с вода не достигне желаната от нас температура. Когато това стане факт системата изключва автоматично. Когато температурата в резервоара падне под определен минимум колектора стартира работа отново.

Колектори с термосифон – те също са изградени от тръби и оперират на същия принцип като колекторите с Heat Pipe технология, но тук липсват помпата и контролния панел, които да включват и изключват системата. За сметка на това тези колектори оперират изцяло благодарение на физичните закони и не се нуждаят от никаква външна енергия за да оперират нормално. Тук топлата вода се изкачва нагоре и отива в резервоара, а студената пада надолу и отива в тръбите на колектора за да се нагрява.

 

Източник: TopMaistor.com