Научете каква финансова доходност осигуряват инвестициите именно в офис площи у нас

Проведени наскоро консултантски проучвания от http://cwforton.com показват, че общата площ на всички офис площи в страната е достигнала цели 1.9 милиона квадратни метра. Що се касае до онези офис площи, които все още се намират в строеж, то те са се увеличили с около 20 хиляди квадратни метра.

Според изследвания на популярна брокерска компания у нас става ясно, че интересът на бизнес инвеститорите към сектора на офис площите в България несъмнено е нарастнал, особено след като родният пазар обособи необходимите условия за започване на чисто нови бизнес проекти от висока категория.

Както е известно на всички потребители или наематели на офис площи, през първите шест месеца на изминалата вече 2016 година, търсенето на висококачествени бизнес офис площи отново е било в пъти по-силно от тяхното предлагане. Този период се отличава именно с изключително малкия процент на изцяло завършени чисто нови офис площи.

Основните и съответно ключови наематели на офис площи у нас са IT секторът и различните фармацевтични компании. Голямата липса на висококачествени офис площи обаче спира бизнес активността и възможните разширения на фирмите в тези сектори. Общият дял на всички ненаети офис площи на целия български пазар е около 24%, като е важно да се подчертае, че именно офис площите от категория Б са с най-големия дял.

Добрата новина обаче е фактът, че нивата на наемите за офис площи от категория А си остават същите – 14 евро за 1 квадратен метър. Сградите, които са позиционирани в широкия център възлизат на около 13 евро за 1 квадратен метър, а тези офис площи, чиято локация е в зоните край града струват приблизително 12 евро за 1 квадратен метър. Сградите с офис площи от категория Б също се стабилизират по отношение на месечните наеми, като последните достигат до 8 евро за 1 квадратен метър.