Какво е филтър за твърди частици FAP?

Днес, в настоящата статия ще Ви запознаем с  FAP филтърът.

При леките автомобили с дизелов двигател в състава на изпускателната система от 2000 г. насам се използва филтър за частици. С въвеждането на стандартите Евро-5 през януари 2011 г., използването на дизелов филтър за твърди частици върху леки автомобили с дизелов двигател е задължително.

Филтърът за дизелови частици е DPF в английската версия. Въъв френски вариант се нарича Filtre a Particules или FAP /ФАП филтър/. Той се слага на всички марки френски коли с дизелов двигател. ФАП-ът и е предназначен да намали емисиите на изгорелите частици – сажди в атмосферата заедно с отработените газове. Използването на филтъра позволява намаляване на частиците от сажди в отработените газове до 99,9%. Накратко, това е обяснението какво е FAP филтър.

Профилактика и почистване на FAP филтър

При работата на дизеловия филтър за твърди частици се разграничават два последователни етапа: филтриране и регенериране на сажди.
Частиците от сажди, натрупани по време на филтрирането, създават пречка за изгорелите газове, което води до намаляване на мощността на двигателя. Поради това е необходимо периодично да почиствате филтъра от натрупаните сажди или регенериране. Има пасивна и активна регенерация на филтъра за твърди частици. В съвременните филтри обикновено се използва пасивно и активно регенериране.

В сегашно време се появяват най-добрите филтри с каталитично покритие и филтри за сажди със система на впръскване (инжектиране) на гориво.

Филтри с каталитично покритие

Големите производители, като Volkswagen и редица други  използват филтър за твърди частици с каталитично покритие. При работата на филтър за частици с каталитично покритие се разграничават активната и пасивната регенерация. По време на пасивно регенериране се получава непрекъснато окисление на саждите, поради въздействието на катализатора (платина) и високата температура на изгорелите газове (350-500 ° CFAP със система за инжектиране на горивото

Активното регенериране се извършва при температура от 600-650 ° C, която се създава чрез система за управление на дизеловите двигатели. Необходимостта от активно регенериране се определя въз основа на оценка на капацитета на филтъра за дизеловите частици, който се извършва чрез използване на няколко сензори на системата за управление на дизеловия двигател.

Филтърът за дизелови частици със система за впръскване на гориво е разработен от PSA (Peuqeot-Citroen). Тъй като пионери в употребата на добавки за регенериране са френцузите, името на FAP филтъра (от френския филтър a Particules) е фиксирано към филтъра. Подобен подход се прилага и в филтрите за частици на други производители на автомобили (Ford, Toyota).

Източник: https://www.dpf.bg