Още за менталната аритметика

Помнете за връзката на математическите операции и тяхната многоизмерност.

На дете, което е усвоило менталната аритметика по-рано, ще му бъде по-трудно да разбере, че има не само десетична система от структурата на числото, но и двоична, осмална и т.н. Привързването към десетичната система може да усложни живота на ученика в бъдеще.

Също така ,този метод не може да подготви добре за усвояването на корени, степени, логаритми. Затруднява овладяването на дроби, прехода от десетични към обикновени дроби. Десетичните дроби след менталната аритметика се отдават лесно, но обикновените дроби – една от основните теми на училищната програма – могат да се превърнат в проблем.

Фронталните лобове, които са отговорни в мозъка за функциите на програмиране и контрол, окончателно съзряват към 20те години на човек. Дори на 10 години те са в етап на формиране. Следователно, натоварването, което менталната аритметика дава на мозъка, може да е прекомерно за децата от началното училище и още повече за децата в предучилищна възраст.

Кога може да е полезна менталната аритметиката?

Обучаването на ментална аритметика на деца в предучилищна възраст не е много подходящо. Това може да е полезен метод в училище, за дете, което среща трудности в учебния процес. Знанието на този метод ще му даде увереност и свобода в смятането .Също така  менталната аритметика би била полезна и в 3-4 класове, когато децата се обучават да смятат в колона.

Менталната аритметиката може да бъде полезна за деца на възраст 9–11 г. Те вече са придобили определени умения и знания, но са били изправени пред някои трудности или са поизостанали в материала..

Абакусът е полезен с това, че е видим, и може да се смята с ръце. Също така абакусът развива програмирането и контрола, когато ни е необходимо да извършим една операция в рамките на друга, да помним предварителния резултат и да го използваме в следващата операция и т.н. Това дава голяма натоварване върху паметта, върху зрително-пространствените функции.

Менталната аритметика се препоръчва на възрастните хора като гимнастика за мозъка.

Повече по темата можете да научите от тук.